Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skaryszewie

Rejestracja telefoniczna:

48 610 30 11

Rejestracja ONLINE

Polityka prywatności

 

1. Klauzula ogólna dla Pacjentów


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie, ul. Skłodowskiej 12, 26-640 Skaryszew

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - bodo.radom@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa