Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skaryszewie

48 610 30 11

48 610 30 33

500 509 147

780 071 103(fizioterapia)

 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie  świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresach:

 

1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

 

2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 • świadczenia w zakresie  położnictwa i ginekologii
 • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

 

3. REHABILITACJI LECZNICZA

 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • fizjoterapia lecznicza

 

 

 

 

 

 

 

INNE  USŁUGI  MEDYCZNE

 

LABORATORIUM

 

Zakres wykonywanych badań w Laboratorium obejmuje:

 • badania z zakresu analityki ogólnej: badanie ogólne moczu, badanie  kału na posażyty,
 • biochemiczną diagnostykę narządową: kreatynina, mocznik, kwas moczowy, ALT, AST, GGT, ALP, białko, albumina. amylaza, glukoza, TSH, Ca całkowity, elektrolitów: magnez, fosforany, żelazo, cholesterol całkowity, cholesterol frakcji HDL, cholesterol frakcji LDL, trójglicerydy, bilirubina całkowita, surowicy i moczu, PSA.
 • badania z zakresu hematologii: badania układu krzepnięcia i fibrynolizy (INR, APTT,) morfologia krwi ,płytki krwi.
 • monitorowanie leczenia cukrzycy, ocena poziomu glikemii w ciągu ostatnich 3 – 4 miesięcy: hemoglobina glikowana – HBA1c.
 • diagnostykę ostrych i przewlekłych stanów zapalnych: CRP, OB.